Oskusteabele rajatud äriühing

KOND Konsultatsioonid OÜ on Eesti inimestele kuuluv ja nende oskusteabele rajanev äriühing. Ettevõtte juhtivkonsultandiks on Hardi Reiter, kes omab pikaajalist töökogemust õigusnõustajana ja osutab finantsalaseid teenuseid alates aastast 2004.

Oma tööprotsessis kasutame innovaatilisi lahendusi ning lähtume ajafaktori ratsionaalse kasutamise printsiibist.
Lisaks olemasolevale püsiklientuurile oleme avatud ka uutele abiotsijatele!

Koos oleme MÕTLEJASKOND!

Meie teenuste kvaliteet

Seame pakutavatele teenuste kvaliteedile normid, millest kinnipidamine loob usaldusliku sideme kliendiga. Igakülgne koostöö teenuse pakkuja ja tellija vahel aitab kaasa lahenduste hea taseme saavutamisele. Väärtuslik nõu toob ja loob kundele lisaväärtusi.

Oleme need keda vajaksite.

Hoiame Teie poolt meile usaldatud teavet ning ennetame eos võimalikke huvide konflikte.

Oskusteave baseerub aastakümneid omandatud praktikal ning pideval enesetäiendamisel.

Iga isiku mure on spetsiifiline ning sellest tulenevalt on ka probleemide „lahenduste võtme valmistamine“ täpistöö.

Kliendile pakutava teenuse hea tulemuse annab pühendumus ning järjepidevus (töö lauanurka mittesokutamine).

Kliendi asjaga tuleb tegelema hakata kohe, mitte homme. Aeg on kallim inimeste poolt kasutav ressurss.

Mida tähendab KOND?

Nimisõnaliide -kond tuletab peamiselt nimisõnadest, harva muude sõnaliikide sõnadest nimisõnu, mis väljendavad:

a. kogu

– tuletusalusega nimetatud isikute kogu, nt (N) kirjanik > kirjanik/kond, kodanikkond, haritlaskond, meeskond, naiskond;

– isikute kogu tuletusalusega märgitud tunnuse kaudu, nt (N) õu > õu/kond, perekond, seltskond, sõpruskond; (V) saat/ma > saatkond, võistkond; (Adj) ühine > ühiskond, erakond; (muutumatu sõna) kaaskond, lähikond;

– tuletusalusega nimetatud asjade või nähtuste kogu (pms oskuskeeles), nt (N) keelkond, lihaskond, hammaskond;

– asjade või nähtuste kogu tuletusalusega märgitud tunnuse kaudu (pms oskuskeeles), nt (N) pesa > pesa/kond; (V) käändu/ma > käänd/kond, pöördkond, muutkond;

b. piirkonda, nt (N) ring > ring/kond, paikkond, maakond, võimkond, jõgikond, valdkond, õhkkond.

Allikas: Eesti keele käsiraamat 2007