Teenuste hinnakiri

Teenus Maksumus
Juriidiline konsultatsioon büroos alates 100 eurot/tund
Juriidiline konsultatsioon kirjavahetusena alates 80 eurot/tund
Juriidiline konsultatsioon veebis alates 90 eurot/tund
Lepingute, dokumentide koostamine alates 60 eurot, lähtudes keerukusest ja ajamahust
Esindamine väljaspool KOND bürood alates 120 eurot/tund, lähtudes keerukusest ja ajamahust
Raamatupidamisteenus alates 60 eurot/kuus, lähtudes keerukusest, dokumentide hulgast ja ajamahust
Aruannete koostamine (standard: bilanss, kasumiaruanne) alates 80 eurot/tund, , lähtudes keerukusest, dokumentide hulgast ja ajamahust
Raamatupidamise, maksunduse- ja ärialane nõustamine alates 100 eurot/tund
Äriplaani koostamine koos finantsaruannetega alates 70 eurot lk, min tasu 700 eurot
Finants- ja juhtimisanalüüs alates 120eurot/tund, lähtudes keerukusest ja ajamahust, min tasu 250 eurot
Eesti äriühingu ja muu juriidilise isiku asutamine (KOND büroos, veebis) asjaajamine alates 100 eurot + lõivud jm tasud
Eesti äriühingu ja muu juriidilise isiku asutamine (notaribüroos) asjaajamine alates 100 eurot/tund + lõivud jm tasud
Muudatuste tegemine äriregistriandmetes (KOND büroos, veebis) asjaajamine alates 60 eurot + lõivud jm tasud
Muudatuste tegemine äriregistriandmetes (notaribüroos) asjaajamine alates 100 eurot/tund + lõivud jm tasud
Juriidilise isiku ühinemise, jagunemise, ümberkujundamise läbiviimine alates 100 eurot/tund, + lõivud jm tasud, min tasu 1000 eurot
Aadressiteenus juriidilise isikule alates 500 eurot/aastas
Juhtivorgani liikme tasu kokkuleppeline
Võla sissenõudeteenus (inkassoteenus) alates 15% võla suurusest + teenustasu alates 100 eurot/nõude kohta
Muud teenused kokkuleppeline

NB! AJALINE ARVESTUS: kuni 30 min on tasu pool tunnihinnast, üle selle kehtib täishind. Väljaspool KOND bürood on minimaalne ajatasu tunnihind.

ÜLDTINGIMUSED: Kliendi (tellija) ja KOND Konsultatsioonide OÜ (töövõtja, siinmärgitult KOND) vahelisi suhteid reguleerivad Eesti õigusruumis kehtivad õigusaktid, poolte väljakujunenud tava ja praktika ning mõistlikkuse printsiip.. Pakkumuse ja nõustumuse vorminõue on vaba. Kokkuleppe puudumisel lähtutakse KOND hinnakirjast. Nõustumuse korral näidatakse leppetrahvi määrad KOND väljastatud arvel.