Teenuste hinnakiri

Teenus Maksumus
Juriidiline konsultatsioon büroos alates 70 eurot/tund
Juriidiline konsultatsioon kirjavahetusena alates 65 eurot/tund
Juriidiline konsultatsioon veebis alates 60 eurot/tund
Lepingute, dokumentide koostamine alates 40 eurot, lähtudes keerukusest ja ajamahust
Esindamine väljaspool KOND bürood alates 60 eurot/tund, lähtudes keerukusest ja ajamahust
Raamatupidamisteenus alates 40 eurot/kuus, lähtudes keerukusest, dokumentide hulgast ja ajamahust
Aruannete koostamine (standard: bilanss, kasumiaruanne) alates 50 eurot/tund, , lähtudes keerukusest, dokumentide hulgast ja ajamahust
Raamatupidamise, maksunduse- ja ärialane nõustamine alates 70 eurot/tund
Äriplaani koostamine koos finantsaruannetega alates 50 eurot lk, min tasu 300 eurot
Finants- ja juhtimisanalüüs alates 80 eurot/tund, lähtudes keerukusest ja ajamahust, min tasu 150 eurot
Eesti äriühingu ja muu juriidilise isiku asutamine (KOND büroos, veebis) asjaajamine alates 60 eurot + lõivud jm tasud
Eesti äriühingu ja muu juriidilise isiku asutamine (notaribüroos) asjaajamine alates 60 eurot/tund + lõivud jm tasud
Muudatuste tegemine äriregistriandmetes (KOND büroos, veebis) asjaajamine alates 30 eurot + lõivud jm tasud
Muudatuste tegemine äriregistriandmetes (notaribüroos) asjaajamine alates 60 eurot/tund + lõivud jm tasud
Juriidilise isiku ühinemise, jagunemise, ümberkujundamise läbiviimine alates 60 eurot/tund, + lõivud jm tasud, min tasu 300 eurot
Aadressiteenus juriidilise isikule alates 200 eurot/aastas
Juhtivorgani liikme tasu kokkuleppeline
Võla sissenõudeteenus (inkassoteenus) alates 10% võla suurusest + teenustasu alates 30 eurot/nõude kohta
Muud teenused kokkuleppeline

NB! AJALINE ARVESTUS: kuni 30 min on tasu pool tunnihinnast, üle selle kehtib täishind. Väljaspool KOND bürood on minimaalne ajatasu tunnihind.

ÜLDTINGIMUSED: Kliendi (tellija) ja KOND Konsultatsioonide OÜ (töövõtja, siinmärgitult KOND) vahelisi suhteid reguleerivad Eesti õigusruumis kehtivad õigusaktid, poolte väljakujunenud tava ja praktika ning mõistlikkuse printsiip.. Pakkumuse ja nõustumuse vorminõue on vaba. Kokkuleppe puudumisel lähtutakse KOND hinnakirjast. Nõustumuse korral näidatakse leppetrahvi määrad KOND väljastatud arvel.