Meie teenused

Teenindussektor panustab majandusse, neelates tootmisptotsesside ülejäägi. Sellel on positiivne roll majandusliku stabiilsuse säilitamisel.

Nõuanne on arvamus või soovitus, mis on juhiseks isikute edaspidiseks tegevuseks ja käitumiseks, mida keegi peaks konkreetses olukorras tegema. Inglise keeles on nõuanne loendamatu sõna – Advice is uncountable. we say a piece of advice (not ‘an advice’) and some advice (not ‘some advices’).