Kogumispensionide seadus sätestab kahte liiki pensione – kohustusliku ehk siis II samba ja lisaks III – täiendava. Paljudele jääb arusaamatuks selle sisu ning seda soovikski siis siin selgitada. II samba administraatoriks on Pensionikeskus ning III-ndal reeglina kindlustusseltsid, pangad ja muud juriidilised isikud, kes omavad Finantsinspektsiooni poolt väljastatud fondivalitseja tegevusluba. III sammas võimaldab Loe siit edasi: https://veerg.blog/2021/10/05/iii-sambast/